Språklig likestilling

Å «miste» språkevnen i voksen alder og å måtte lære seg å skrive og snakke på nytt, er en sentral utfordring innvandrere må mestre på veien til å bli integrert. Det er fullt mulig å lære seg å skrive norsk på lik linje med etniske nordmenn. Med talespråket, derimot, er det annerledes. Det er en … Les mer Språklig likestilling

Reklame

Avisinnlegg anbefales

Dersom du ennå ikke har fått det med deg i dagens utgave av Aftenposten på nett, vil jeg anbefale deg å lese Rebekka Borsch  sitt perspektiv på Brochmann-utvalgets innvandrerregnestykke i "Menneskets nytteverdi i AS Norge." "Kan hende jeg er litt følsom, men jeg trodde slike vurderinger av store befolkningsgrupper, basert på etnisitet, hørte fortiden til." … Les mer Avisinnlegg anbefales